+420 777 993 045

Tjänsten

Huvudrollen i vårt företag har svetsarna som hanterar spegelsvetsning av rör, svetsning av rör i rostfritt stål, legeringar och konstruktioner. De kan utföra högkvalitativa svets-och monteringsarbeten på alla typer av material, från kolstål och legerat stål, via hårdmetall och legeringar till svårsvetsade material.

För företag verksamma inom energi-, petrokemi- eller livsmedelsindustrin utför vi allt servicearbete, från byten av ventiler och rörsystem till svetsning och rörledningsarbeten.

Rörledningssystem

Vi erbjuder tillverkning och installation av gasledningar, ångledningar, konstruktioner och annan utrustning, inklusive allt servicearbete, från byten av ventiler och rörledningssystem till svetsning och rörledningsarbeten. Vi använder erfarna rörledningsarbetare med professionell kunskap om ritningar och isometri.

Konstruktion

Produkterna i vårt företag inkluderar också reningsverk, växelstationer, tankar och olika andra konstruktioner. Förutom tillverkningen av dessa utrustningar och deras komponenter erbjuder vi även våra kunder montering och svetsning, smidesarbeten och andra arbeten relaterade till leveransen och dess installation.

Förbrännings- och återvinningspannor

En annan av våra tjänster är tillverkning och service av förbrännings- och återvinningspannor, inklusive tillverkning och installation av dessa pannors trycksatta och icke-trycksatta delar och komplexa montage av energiutrustning.
 

Våra erfarenheter

 

Våra referenser

I fotogalleriet kan du se våra genomförda beställningar.

10
2020
Storbritannien

+
09
2020
Finland

+
07
2020
Finland

+
07
2020
Finland

+
11
-0001
Finland

+
09
2019
Finland

+
05
2017
Tyskland

Installation av kylnings- och uppvärmningsanordningar på kon...

+
07
2014
Tjeckien

Installation av kylning för företaget Ekoklima a. s. i affär...

+
11
2013
Tjeckien

Montage och byggande av biomassakraftverk för firman Air-Tec...

+
07
2013
Finland

Montage av pannan och påfyllningstratt för det finländska fö...

+