+420 777 993 045

Rörsystem, svetsnings- och smidesarbeten över hela Europa

Vi är det tjeckiska företaget Czech Welding och vi arbetar med tillverkning och montering av rörledningssystem, förbränningsanläggningar med återvinning, gasledningar, ångledningar, konstruktioner och annan utrustning för energi-, petrokemi- och livsmedelsindustrin. Förutom tillverkningen av dessa utrustningar och deras komponenter erbjuder vi även våra kunder montering och svetsning, rörlednings- och smidesarbeten samt andra arbeten relaterade till leveranser och installationer.

Vår främsta uppgift är att uppfylla alla våra kunders krav och att utföra allt arbete så snart som möjligt och samtidigt med högsta kvalitet, hög kompetens och efterlevnad av vederbörliga arbetsmiljöbestämmelser.

Mångårig erfarenhet av svetsning i svårsvetsade material

Våra mer än 50 kompetenta medarbetare i företaget har mångårig erfarenhet med svetsning av kompositmaterial och andra svårsvetsade material. Vi besitter alla nödvändiga certifikat för utförandet dessa verksamheter.

Svetsmetoder vi erbjuder:

 • Med TIG-metoden
 • Med MIG-MAG-metoden
 • Med TIG-elektrod-metoden
 • Med metoden - ELEKTROD
 • Autogen
 • Mjuklödning
 • Hårdlödning
 • Lödning
 • Spårsvarvning
 • Flamskärning
 • Plasmaskärning

Vi svetsar över hela Europa...

Alla vår firmas byggplatsansvariga talar engelska och tyska på kommunikationsnivå.

EU
Tyskland
Österrike
Schweiz
Finland
Sverige
Storbritannien
Ryssland
Telefonorder
+420 777 993 045

Våra referenser

I fotogalleriet kan du se våra genomförda beställningar.

10
2020
Storbritannien

+
09
2020
Finland

+
07
2020
Finland

+
07
2020
Finland

+
11
-0001
Finland

+
09
2019
Finland

+
05
2017
Tyskland

Installation av kylnings- och uppvärmningsanordningar på kon...

+
07
2014
Tjeckien

Installation av kylning för företaget Ekoklima a. s. i affär...

+
11
2013
Tjeckien

Montage och byggande av biomassakraftverk för firman Air-Tec...

+
07
2013
Finland

Montage av pannan och påfyllningstratt för det finländska fö...

+