+420 777 993 045

Svets-och smidesarbeten - Ryssland

Vår verksamhet i Ryssland omfattar ett komplett utbud av tjänster från svetsning till kompletta montage. Alla vår firmas byggplatsansvariga talar engelska och tyska på kommunikationsnivå. Svets-, smides- och andra arbeten tillhandahåller vi med högsta kvalitet, med användning av hög kompetens och efterlevnad av vederbörliga säkerhetsföreskrifter.

  • tillverkning och montering av rörledningssystem
  • förbränningspannor med återvinning
  • gasledningar
  • ångledningar
  • industrikonstruktioner
  • svetsning
  • rörledningsarbeten
  • smidesarbeten

Om du är intresserad av samarbete eller har andra frågor, kontakta oss gärna...
+420 777 993 045 | info@czech-welding.eu
ru.czech-welding.eu

Våra referenser

I fotogalleriet kan du se våra genomförda beställningar.

10
2020
Storbritannien

+
09
2020
Finland

+
07
2020
Finland

+
07
2020
Finland

+
11
-0001
Finland

+
09
2019
Finland

+
05
2017
Tyskland

Installation av kylnings- och uppvärmningsanordningar på kon...

+
07
2014
Tjeckien

Installation av kylning för företaget Ekoklima a. s. i affär...

+
11
2013
Tjeckien

Montage och byggande av biomassakraftverk för firman Air-Tec...

+
07
2013
Finland

Montage av pannan och påfyllningstratt för det finländska fö...

+